Maia Sandu

Circumscripția 50 – la Vest de Republica Moldova

Învingem ACUM pentru ca împreună să facem dreptate în țara noastră și viața tuturor cetățenilor mai bună!

Votează ACUM pentru Maia Sandu!

Contactați-mă și echipa mea va veni ACUM la Dvs:

Telefon: 078 999 800    SAU   Facebook

Angajament față de cetățeni

Anul nașterii: 1972

Locul Nașterii: Risipeni, Fălești

Activitate profesională
  • În octombrie 2016 a fost desemnată candidat comun al dreptei proeuropene la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În turul II, a fost sprijinită de peste 766 000 de cetățeni.
  • A fost ministru al Educației între 2012-2015, perioadă în care a lansat împreună cu echipa mai multe reforme orientate spre combaterea corupției și creșterea calității educației.
  • Anterior a fost consilier al Directorului Executiv al Băncii Mondiale și economist la oficiul din Moldova al acestei instituții. Maia Sandu și-a început cariera profesională la Ministerul Economiei, unde a lucrat mai mult de 6 ani.
Studii
  • Maia Sandu este economistă de profesie.
  • Și-a făcut studiile de licență (1989 – 1994) la Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Management.
  • Ulterior, a studiat relații internaționale la Academia de Administrare Publică (1995 – 1998).
  • În perioada 2009-2010 a studiat la Universitatea Harvard (SUA), obținând titlul de Master în administrație publică.
Trei lucruri importante despre Maia Sandu

Ministerul Educației

În perioada cât a fost ministru al Educației, au fost adoptate Codul educației și Strategia educației 2020, au fost create un ansamblu de instituții esențiale pentru monitorizarea și asigurarea calității în educație (Inspectoratul Școlar Național, Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație), a fost inițiat procesul de alegere a directorilor de școli prin concurs, a fost asigurată prima evaluare obiectivă a elevilor prin intermediul unui examen de bacalaureat corect, a fost inițiată reforma învățământului profesional tehnic și schimbată modalitatea de finanțare a școlilor. Pentru eforturile de asigurare a transparenței și creșterea implicării societății în procesele educaționale, în 2015, Maiei Sandu i-a fost decernat unul dintre cele cinci premii acordate la nivel mondial pentru responsabilitate socială de către Banca Mondială. Politicile nepopulare, dar necesare pentru o schimbare durabilă și autentică, inițiate de Maia Sandu, au avut la bază drept principii fundamentale meritocrația, integritatea și profesionalismul.

Banca Mondială

În calitate de consilier al Directorului Executiv al Băncii Mondiale, a fost responsabilă de trei țări: Moldova, Macedonia și Muntenegru. De asemenea, a avut în funcție analiza tuturor proiectelor pentru țările din America Latină prezentate pentru aprobare la Consiliul Directorilor. La oficiul Băncii Mondiale de la Chișinău a lucrat în calitate de economist și a coordonat la nivel local programele de reformă implementate cu sprijinul Băncii Mondiale în diverse domenii: economie, energie, agricultură, social. A coordonat asistența Băncii pentru elaborarea și implementarea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei 2004-2006.
Este autorul și a promovat crearea Consiliului de Participare în vederea sporirii gradului de implicare a societății civile în procesul de elaborare și monitorizare a implementării politicilor publice.

Ministerul Economiei

În perioada în care a activat la Ministerul Economiei, Maia Sandu a înființat Direcția de coordonare a politicilor, menită să asigure coerența politicilor publice elaborate de diferite ministere (aceste funcții au fost, mai târziu, transferate la Cancelaria de Stat), precum și Secția de măsurare și analiză a sărăciei. A coordonat procesul de monitorizare a implementării Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, a inițiat mai multe măsuri de reformă a administrației publice și de îmbunătățire a proceselor de planificare strategică, monitorizare și evaluare a politicilor publice. La începutul carierei sale la minister, a fost responsabilă de conlucrarea cu organizațiile financiare internaționale, în special Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.