Blocul ACUM avertizează că bugetul pentru 2019 este nerealist. În lipsa unui guvern responsabil, credibil în ochii partenerilor de dezvoltare, care să poată restabili finanțarea externă, există pericolul ca în a doua jumătate a anului, mai multe cheltuieli, inclusiv plăți către populație, să nu fie făcute.

Bugetul este nerealist din câteva motive:

  • La momentul întocmirii bugetului, veniturile au fost supraestimate cu aproximativ 2,5 miliarde de lei. Acțiunile de preluare ilegală a afacerilor, protejarea monopolurilor și îngrădirea concurenței, hărțuirea businessului, amnistia fiscală sunt cele mai importante cauze ale veniturile mai mici la buget.
  • Cheltuieli de circa 2 miliarde de lei, pentru a finanța angajamentele făcute în campanie, nu au acoperire bugetară. În special angajamentele de majorare a salariilor nu au acoperire financiară pentru toate 12 luni.
  • O mare parte a deficitului bugetar de 5,6 miliarde de lei ar urma să fie acoperită din asistența externă, care însă rămâne suspendată. Amintim că în 2018, PD a obținut doar 8% din asistența planificată.

În același timp, stoparea finanțărilor din asistența macrofinanciară a UE și a Băncii Mondiale, precum și stoparea debursărilor de la FMI în cadrul programului adoptat în 2016, vor pune presiune pe capacitatea autorităților de a-și îndeplini angajamentele. Finanțarea externă este efectiv blocată din 2017. În acest context, menționăm câteva aspecte:

  • Din 2017, Republica Moldova nu a încheiat nici un acord nou de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ori cu Banca Europeană de Investiții, în timp ce, în anii precedenți, erau semnate trei, cinci şi mai multe acorduri de finanțare. Acestea aduceau investiții în infrastructură și în dezvoltarea afacerilor, creau locuri de muncă și generau creștere economică.
  • În noiembrie 2017, UE a anulat ultima tranșă a suportului bugetar pentru sectorul justiției (28 de milioane de EURO) din cauza lipsei reformelor.
  • Asistența macrofinanciară de 100 de milioane de EURO este în permanentă amânare din aprilie 2017. Acești bani urmau să fie debursați și asimilați cu mult timp în urmă, dacă guvernarea își respecta angajamentele de a promova reforme calitative.
  • Ultimele două tranșe din programul actual al FMI (60 de milioane de USD în total) sunt în întârziere: penultima tranșă urma să ajungă în septembrie 2018, iar ultima – în martie 2019. Este nevoie de un nou acord cu FMI.
  • Operațiunile de suport bugetar al Băncii Mondiale sunt într-un punct mort. Putem aduce în țară anual 40-50 de milioane de USD de la Banca Mondială dacă demonstrăm că ne onorăm angajamentele, lucru de care actualul guvern nu este capabil.

Dacă nu sunt rezolvate problemele de finanțare existente în momentul de față, guvernul va trebui să aplice măsuri de corectare bugetară în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de lei prin colectări adiționale de impozite și taxe sau prin reducerea cheltuielilor. Pentru a finanța deficitul, în cazul în care finanțarea externă nu este disponibilă, se va impune substituirea surselor externe cu surse interne (de la bănci comerciale) care sunt mult mai costisitoare pentru buget. Drept rezultat, putem aștepta că în scurt timp se vor majora semnificativ dobânzile bancare, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat – agenți economici și persoane fizice.

Restabilirea finanțării externe este remediul absolut necesar pentru a evita o criză bugetară pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, creșterea sustenabilă a veniturilor la buget și, respectiv, a cheltuielilor, poate fi realizată doar prin reforme consecvente de combatere a corupției și construire a statului de drept, îmbunătățirea mediului de afaceri și restabilirea încrederii investitorilor în Republica Moldova, debirocratizarea și îmbunătățirea administrării fiscale, investiții în capitalul uman, creșterea eficienței cheltuielilor publice. Blocul ACUM este singura forță politică care are capacitatea, libertatea și curajul de a înfăptui aceste reforme.