Concurentul electoral Ion Terguță (Blocul ACUM DA-PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală prin care cere scoaterea din cursa electorală a candidatului Vlad Plahotniuc de pe circumscripția 17 Nisporeni. Înregistrarea acestuia în cursă s-a realizat cu încălcarea gravă atât a cadrului legal în vigoare – Codul Electoral, cât și a Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție.

Descrierea încălcărilor

La data de 27 decembrie 2018, Partidul Democrat a organizat la Nisporeni un așa-numit forum cu participarea membrilor de partid și a susținătorilor săi.

Într-un video identificat recent pe rețeaua Youtube cu titlul 27.12.2018 Forum PDM Nisporeni, se conțin imagini despre campania de colectare a semnăturilor pentru susținerea candidaturii lui Vlad Plahotniuc la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Înregistrarea ne oferă o imagine conceptuală a modului  de colectare a acestor semnături. Sintetic, acestea se pot rezuma la următoarele:

  • Colectarea semnăturilor s-a făcut de către operatori distribuiți într-un birou, în care semnatarii stau la rând și oferă buletinele pentru a le fi introduse datele în liste – video, min.02:14; operatorii introduc datele în listele de subscripție și indică semnatarilor unde să depună semnătura – video 03:01;
  • Listele de subscripție au fost completate fără a ține cont de faptul că un susținător poate semna doar în lista de subscripție întocmită pentru primăria în cadrul căreia intră localitatea în care acesta își are domiciliul;
  • Completarea listelor de subscripție nu a fost efectuată în prezența membrilor grupului de inițiativă, ci în prezența și de către operatori, adică de către persoane terțe procesului de colectare a semnăturilor.

Plasăm mai jos capturile de ecran relevante:

În conformitate cu prevederile art.71 și 72 din Codul electoral potrivit cărora hotărârile consiliilor electorale de circumscripție se contestă în primă fază la organul ierarhic superior, adică Comisia Electorală Centrală, solicităm:

  1.  Solicitarea dosarului de înregistrare a lui Vladimir Plahotniuc cuprinzând listele de subscripție completate de la Consiliul electoral al circumscripției uninominale Nisporeni;
  2. Constatarea faptului că adoptarea Hotărârii Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr.17, or. Nisporeni, nr.17 din 3 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Vladimir PLAHOTNIUC în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru circumscripția electorală uninominală Nisporeni nr.17” s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art.47 alin.(4) din Codul electoral, a art.47 alin.(3) teza a doua din Codul electoral și a pct.43 subpct.2) lit.f) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730 din 3 iulie 2018, precum și a art.47 alin.(6) din Codul electoral;
  3. Anularea Hotărârii Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr.17, or. Nisporeni, nr.17 din 3 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Vladimir PLAHOTNIUC în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru circumscripția electorală uninominală Nisporeni nr.17”.

Textul întreg al contestației îl puteți vedea aici.