Conform prevederilor art.38 alin.(2) al Constituției Republicii Moldova, ”Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.”

Altfel spus, doar cetățenii care sunt puși sub interdicție în modul stabilit de lege – adică printr-o hotărâre judecătorească definitivă – sunt privați de dreptul de a vota.

Lipsa unui pașaport valabil nicidecum nu reprezintă un temei constituțional pentru a interzice dreptul de vot al cetățeanului.

În alegerile parlamentare din 2010 și 2014, dar și în alegerile prezidențiale din 2016, Comisia Electorală Centrală a recunoscut în mod expres caracterul neconstituțional și ilegal al interdicției de a vota cu un pașaport expirat. Urmare a acestui fapt, CEC a adoptat de fiecare dată hotărâri prin care a permis votarea cu pașaportul expirat:

  • pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, CEC a permis votarea cu pașapoarte expirate prin Hotărârea nr.3817 din 12 noiembrie 2010 – http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336907
  • pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, CEC a permis votarea cu pașapoarte expirate prin Hotărârea nr.2954 din 18 noiembrie 2014 – http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356286
  • pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, CEC a permis votarea cu pașapoarte expirate prin Hotărârea nr. 390 din 14 octombrie 2016 – http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368674

Conform informației prezentate de autoritățile responsabile, înainte de alegerile prezidențiale din 2016 peste 400 de mii de cetățeni aveau pașapoarte expirate. Astăzi numărul acestora cu siguranță depășește 500 de mii.

În lipsa unei hotărâri a CEC prin care s-ar permite votarea cu pașapoarte expirate în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 așa cum s-a procedat de fiecare dată, vor fi lipsiți de dreptul de a vota circa JUMĂTATE DE MILION DE cetățeni ai Republicii Moldova.

Prin raportare la numărul total de cetățeni care participă de obicei la votare, putem afirma că VOR FI LIPSIȚI DE DREPTUL DE VOT CIRCA 31% DIN CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA.

Urmare a acestei situații fără precedent, solicităm Comisiei Electorale Centrale să adopte de urgență o hotărâre prin care să asigure dreptul de vot a celor 500 de mii de cetățeni cu pașapoarte expirate.

În lipsa unei astfel de hotărâri, caracterul liber și corect a scrutinului din 24 februarie 2019 va fi afectat iremediabil, iar recunoaşterea alegerilor de către comunitatea internaţională devine tot mai improbabilă.