Puteți vizualiza mai jos documentul întreg, sau să îl descărcați aici.

De aproape trei decenii ne zbatem pentru condiții de viață bune aici, acasă. De aproape trei decenii luptăm să construim o societate liberă, în care drepturile fiecăruia dintre noi sunt respectate, o societate în care ne simțim în siguranță, o societate în care fiecare muncind cinstit își poate asigura bunăstarea.

O dată la patru ani, votăm în Parlament oameni care să ne reprezinte, să ia decizii importante în numele nostru: să aprobe legi obligatorii pentru toți, să adopte strategii de dezvoltare a țării și să asigure implementarea lor, să determine bugetul țării și să-l administreze cu chibzuință și în folosul tuturor.

Din păcate, cu mici excepții, clasa politică de până acum ne-a dezamăgit profund – unii politicieni trădându-ne votul, iar alții – demonstrând lipsă de profesionalism pentru a rezolva problemele țării. Societatea noastră a ajuns să sufere din cauza decalajului enorm dintre stat şi cetăţean, din cauza unei acute lipse de încredere, care îşi are originea în corupţia înrădăcinată la toate nivelurile, din cauza unei birocraţii care, în loc să rezolve problemele cetăţeanului, creează mai multe obstacole, din cauza favoritismului, care a distrus orice urmă de meritocraţie şi de apreciere a competenţei.

Clasa politică din toți acești ani a subminat în mod fundamental dezvoltarea ţării – prin incompetenţă, demagogie, laşitate şi, desigur, prin nivelul colosal de corupţie şi furt al banilor publici.

Efectele le resimțim cu toții. Moldova este cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB per capita de doar 2726 dolari SUA în 2017. Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de depopulare din lume, ritmuri comparabile doar cu Siria și Yemen – țări aflate în război. Statul de drept lipsește în totalitate –  suntem pe locul 105 din 109 în ceea ce privește Indicele Independenței Justiției în 2017. Inacțiunea organelor de drept în cauze de interes național, tergiversarea investigaților și tăinuirea informației, opacitatea proceselor de judecată, abuzul în serviciu, încălcarea flagrantă a drepturilor omului, subordonarea tuturor instituțiilor statului unui singur partid și, în mod special voinței unui singur om, minciuna ridicată la nivel de armă de stat, manipularea, șantajul, intimidările, coruperea – toate aceste instrumente specifice regimului actual demonstrează degradarea și îndepărtarea de la principiile statului de drept și alunecarea vertiginoasă spre autoritarism.

Această situație a indus neîncredere și disperare în rândul cetățenilor, oamenii nu mai cred în instituții, în legi, în comunitatea din care fac parte, în ei înșiși. Pierderea siguranței și a încrederii în ziua de mâine, pierderea încrederii în stat determină tot mai mulți cetățeni să-și închidă afacerile, să lase locurile de muncă prost plătite și să ia calea pribegiei. Diminuarea potențialului uman cauzează, inevitabil, diminuarea potențialului economic și financiar al statului și reduce semnificativ capacitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile față de cetățeni: statul nu mai poate oferi protecție socială, educație bună copiilor, servicii medicale de calitate, condiții bune de viață.

Viziunea noastră

Programul nostru electoral presupune soluții concrete care vor duce la rezultate si progres în toate domeniile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Viziunea noastră este sa obținem progres pe termen scurt, mediu si lung în 3 domenii de intervenție-cheie: stat de drept, economie și capital uman (educație și sănătate).

Termen scurt (primii doi ani) – lupta cu corupția mare și garantarea statului de drept

Corupția mare și instituțiile de drept capturate sunt cauza principală a majorității problemelor cu care ne confruntăm, și deci domeniul-cheie în care vom acționa. În primele luni de mandat, vom întreprinde măsuri ferme pentru eradicarea corupției din sistemul judecătoresc: vom curăța sistemul de judecători și procurori corupți; vom promova în funcții-cheie la instituțiile de drept, în baza unor proceduri clare de concurs, oameni integri și independenți de orice interese înguste și oligarhice. Sarcina prioritară a sistemului reformat va fi anchetarea și elucidarea fărădelegilor și a fraudelor de proporții comise de cei care au stat în vârful piramidelor politice și oligarhice, ale regimului actual, precum și ale guvernărilor precedente. Lupta autentică, imediată și hotărâtă cu corupția mare este unica metodă prin care instituțiile statului își pot recăpăta legitimitatea și încrederea din partea cetățenilor și prin care poate fi asigurată implementarea durabilă și reală a viitoarelor reforme în economie, sănătate, asistență socială etc.

Termen mediu (4 ani) – o economie puternică bazată pe investiții

Vom dezvolta o economie sănătoasă, respectând principiile economiei de piață, cu reguli egale pentru toți, pentru a asigura locuri de muncă bine plătite și creșterea standardelor de viață. În primul rând, statul trebuie să asigure condiții de concurență onestă și de respectare universală a legii și a regulilor de joc, lucru posibil doar după o reformă autentică, structurală a justiției, dar și a organelor de control. În al doilea rând, statul trebuie să depună eforturi pentru a ghida sistemul economic al țării către o economie eficientă, bazată pe investiții. În al treilea rând, statul trebuie să asigure previzibilitatea legală și fiscală care să le ofere întreprinzătorilor locali și investitorilor străini stabilitate economică și politică. Aceste trei precondiții sunt cruciale pentru ca economia de piață să funcționeze și să genereze valoare adăugată și inovație, adică progres economic și standarde de viață mai bune. De asemenea, vom prioritiza anumite ramuri economice și sectoare, identificate în baza avantajelor noastre locale specifice.

Termen lung (5-10 ani)  – crearea unei societăți educate, sănătoase, responsabile, libere

În Republica Moldova, o țară fără resurse naturale, resursa umană trebuie dezvoltată și valorificată la maximum, iar asta înseamnă în primul rând educație de calitate și servicii sănătate bune și accesibile pentru toți.

Am promovat cu insistență și vom continua să promovăm viziunea noastră pentru sistemul educațional: accesibilitate și oportunități egale pentru toți cetățenii, relevanță pentru viață, pentru societate și economie și un grad înalt de calitate. Vom implementa imediat soluții de atragere și menținere a profesorilor în sistem, inclusiv prin creșterea salariului tuturor angajaților din învățământ. Vom implementa un program amplu de reformă a curriculumului, care să asigure o educație în spiritul liberei inițiative, gândirii critice, creativității și curiozității. Programul nostru pentru educație din primii 4 ani de guvernare își va arăta beneficiile în timp, pentru următoarea generație, o generație care, odată ajunsă la maturitate, va fi gata să răspundă realităților economice ale viitorului, capabilă să construiască o societate democratică și prosperă.

Viziunea noastră în domeniul sănătății se bazează pe profunda convingere că sănătatea este un drept fundamental pentru toți cetățenii țării, iar statul prin sistemele de asigurare trebuie să pună în practică accesului egal și complet pentru toți cetățenii la serviciile de sănătate. Ne vom concentra pe dezvoltarea mecanismelor de motivare a lucrătorilor medicali de a rămâne în sistem, pe reducerea costurilor private de sănătate ale cetățenilor și prevenirea și controlul bolilor prin promovarea unui mod sănătos de viață.

Program-ACUM-pentru-publicare-A