Blocul electoral ”ACUM DA PAS” a expediat pe 14 februarie o scrisoare Comisiei Electorale Centrale prin care solicită rezolvarea problemei îngrădirii dreptului de vot în raport cu cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte cu termen de valabilitate expirat. De asemenea, despre acest caz fără precedent au fost informate toate misiunile de observatori acreditate pentru alegerile din 24 februarie a.c., dar și ambasadele țărilor partenere.

Îngrădirea dreptului de vot sub pretextul că pașapoartele conaționalilor noștri ar fi expirat contravine Constituției Republicii Moldova, Codului electoral, dar și practicii constante a Comisiei Electorale Centrale din ultimele 3 scrutine și jurisprudenței Curții Supreme de Justiție din 2014.

Ca urmare, din punct de vedere juridic, nu există niciun impediment ca cetățenii care dețin pașapoarte cu termen de valabilitate expirat să poată vota în cadrul scrutinului din 24 februarie 2019.

Trebuie de menționat că autoritățile ascund numărul real al conaționalilor noștri care au pașapoarte cu termen de valabilitate expirat. Conform răspunsului oficial al Agenției Servicii Publice, cifra de 58 de mii cu care operează CEC-ul se referă doar la cetățenii care au emigrat și s-au stabilit cu domiciliul permanent în străinătate, numărul total al cărora este de circa 100 de mii. Însă, în afară de cetățenii care au emigrat și s-au stabilit cu domiciliul permanent în străinătate, există și cetățeni care sunt plecați temporar peste hotare, numărul acestora, conform diferitor estimări, depășind un milion (1.000.000) de persoane. Având în vedere tendințele atestate între 2014 și 2016 când numărul celor cu pașapoarte ale căror termen de valabilitate a expirat a crescut de aproape 2 ori, putem estima că astăzi acest număr depășește 409 791 – număr înregistrat la situația de 13.10.2016, situându-se în prezent în jurul cifrei de 500, 600 sau 700 de mii.

Prin urmare, în condițiile în care circa 1/3 din cetățenii acestei țări sunt lipsiți de dreptul constituțional de a vota, scrutinul din 24 februarie 2019 nicidecum nu poate fi considerat ca fiind unul reprezentativ, iar rezultatele acestuia nicidecum nu pot reflecta voința poporului.

Dacă problema îngrădirii arbitrare a dreptului de vot nu va fi rezolvată, aceste alegeri a priori nu pot fi recunoscute ca fiind măcar parțial libere și parțial corecte. Într-o astfel de ipoteză, Blocul ”ACUM DA PAS” își rezervă dreptul de a acționa în consecință refuzând să asiste ca simplu spectator la cea mai mare fraudă electorală comisă de la independență încoace.

Versiunea în limba română a scrisorii adresate Comisiei Electorale Centrale  și misiunilor diplomatice/ambasadelor țărilor partenere o găsiți aici: