Video de la briefing

Îl somez pe cetățeanul Pânzari și pe toți cei care încalcă premeditat Constituția și execută ordine ilegale extrem de grave să înceteze imediat toate acțiunile de destabilizare a ordinii publice, intimidare și amenințare a oamenilor care se opun unui regim criminal.

Dacă ei se ascund în spatele deciziilor Curții Constituționale, vreau să-i atenționez că mai presus de toate este Constituția țării. Actele Curții Constituționale nicidecum nu pot contraveni Constituției. Or, ceea ce a făcut așa-numita Curte Constituțională este anume asta – a încălcat prevederile Constituției.

Domnule Pânzari, sunt sigură că înțelegeți – fiecare acțiune ilegală a dvs. din aceste zile înseamnă ani grei de pușcărie pentru complicitate sau chiar participare la uzurparea puterii de stat. Sunteți gata să vă asumați acest lucru pentru un bandit?

Codul Penal, Articolul 339. Uzurparea puterii de stat

(1) Acţiunile săvârşite în scopul uzurpării sau menţinerii forţate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni care au provocat:

  1. a) schimbarea prin violenţă a orânduirii constituţionale a Republicii Moldova;
  2. b) decesul unei persoane;
  3. c) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

Voi, cei care îndepliniți acum ordinele ilegale ale lui Plahotniuc, anume astfel de acțiuni faceți și vei fi pedepsiți conform legii. Veți răspunde în fața unei justiții independente pentru crime împotriva poporului Republicii Moldova. Pedeapsa voastră crește cu fiecare acțiune abuzivă de încălcare a Constituției.

Mă adresez tuturor polițiștilor, Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului spune foarte clar: „Poliţia activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”

Articolul 23 alin.(2) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public spune clar: 2) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor, scrise sau verbale, primite de la conducător dacă le consideră ilegale.

Mă adresez tuturor cetățenilor Republicii Moldova, știu că vreți să ieșiți în apărarea guvernării legitime. Primim sute de mesaje în fiecare zi. Știm cât de mare este tensiunea în societate și cât de puternică este dorința tuturor de a scăpa odată și pentru totdeauna de regimul lui Plahotniuc. Înțeleg că vreți să veniți în stradă și-i să le arătați că puterea este a poporului, că sute de mii de cetățeni sunt gata să apere Constituția Republicii Moldova și guvernarea legitimă. Însă, deocamdată, vă rog să păstrați calmul, să rămâneți acasă, pentru că noi ne dorim rezolvarea pașnică și democratică a acestei situații de criză. Vă rugăm – stați acasă astăzi. Noi încercăm pe toate căile legale și pașnice, cu ajutorul partenerilor internaționali, să oprim uzurpatorii. Dar să fim gata! Dacă ei vor merge la distrugerea totală a țării, noi, milioane de cetățeni, vom ieși să o apărăm!

Leave a Reply